Menu

Cookiewet

Meer informatie over het opslaan van gegevens

De website van Expedition Chemistry gebruikt Google Analytics om te meten hoe de website gebruikt wordt en Addthis om de pagina te kunnen delen op Sociale Media. Dit kan ons helpen om onze dienstverlening te verbeteren. Hiervoor is het noodzakelijk dat wij cookies gebruiken. Volgens de Nederlandse wet zijn wij verplicht om uw toestemming te hebben om deze statistieken te verzamelen.

De desbetreffende passage in de Telecommunicatiewet luidt als volgt:

“Onverminderd de Wet bescherming persoonsgegevens dient een ieder die door middel van elektronische communicatienetwerken toegang wenst te verkrijgen tot gegevens die zijn opgeslagen in de randapparatuur van een gebruiker dan wel gegevens wenst op te slaan in de randapparatuur van de gebruiker:

a. de gebruiker duidelijke en volledige informatie te verstrekken overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens, en in ieder geval omtrent de doeleinden waarvoor men toegang wenst te verkrijgen tot de desbetreffende gegevens dan wel waarvoor men gegevens wenst op te slaan, en

b. van de gebruiker toestemming te hebben verkregen voor de desbetreffende handeling.”

Vandaar dat wij uw toestemming vragen om cookies te mogen gebruiken. Hartelijk dank hiervoor.