Menu

Onderzoekend leren

Print Friendly, PDF & Email

De didactiek van onderzoekend leren is gebaseerd op de methode van natuurwetenschappelijk onderzoek. In zeven stappen doorlopen kinderen een onderzoekscyclus (Van Graft, M. & Kemmers, P. (2007) Den Haag: Stichting Platform Bèta Techniek. Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit).

7 stappen van onderzoekend leren2
De symbolen van de stappen van onderzoekend leren zijn een bewerking van de symbolen ontwikkeld door het Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit. Deze bewerkte symbolen vallen onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationaal.

Stap 1. Introductie

Leerlingen maken kennis met een onderwerp of probleem.

Stap 2. Verkennen

Dit onderwerp gaan ze vervolgens in de breedte verkennen

Stap 3. Onderzoek opzetten

Ze zetten een onderzoek op aan de hand van een (eigen) vraag.

Stap 4. Onderzoek uitvoeren

Ze voeren dit onderzoek uit.

Stap 5. Concluderen

Ze trekken een conclusie.

Stap 6. Presenteren

Ze verwerken het geleerde in een presentatie van hun onderzoeksresultaten.

Stap 7. Verdieping/ verbreding

Tot besluit brengt de leerkracht verbreding of verdieping aan door het geleerde toe te passen in andere contexten of door verbinding te leggen met andere concepten.

Materialen van c3

Centrum JongerenCommunicatie Chemie heeft de volgende materialen ontwikkeld waarin je voorbeelden en handvatten vind hoe je de didactiek van onderzoekend leren toepast in de klas.

Vaardigheden ontwikkelen met onderzoekend leren

Met de didactiek van onderzoekend leren stimuleer je de ontwikkeling van vaardigheden bij leerlingen op een leuke en interactieve manier. Onderzoekend leren stimuleert samenwerken, creatief en innovatief denken en draagt bij aan een onderzoekende en kritische houding bij leerlingen (21st century skills). Leerlingen ontwikkelen onderzoeksvaardigheden, zoals goed waarnemen, vragen stellen, experimenten opzetten en uitvoeren, voorspellingen doen, problemen verkennen en oplossingen bedenken.

Aansluiten bij de kerndoelen

Een chemieles of een les onderzoekend leren met chemie valt onder drie van de zes kerndoelen van Natuur en Techniek:

  • 42. De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur.
  • 44. De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik.
  • 45. De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren.

Meer informatie