Menu

Groep 3 en 4: Zet je (scheikunde)bril op!

Voorkant Lessenserie groep 3 en 4 - Zet je (scheikunde)bril op!-1Speciaal voor groep 3 en 4 heeft Centrum JongerenCommunicatie Chemie de lessenserie ‘Zet je (scheikunde)bril op!’ ontwikkeld.

In deze lessenserie vind je vijf uitgewerkte lessen voor kinderen in groep 3 en 4. In deze lessen laat je de kinderen op een nieuwe manier kennis maken met zes voor hen bekende materialen uit de keuken. De kinderen zetten hun ‘scheikunde-bril’ op en leren de materialen observeren. Net zoals een ‘echte’ scheikundige leggen ze hun observaties vast. Ook het bespreken met hun ‘collega’s’ is belangrijk. Hier komt nieuwe woordenschat aan bod. Je helpt de kinderen te verwoorden wat ze hebben gezien, gevoeld en geroken en biedt de kinderen nieuwe woorden aan om deze ervaringen te delen met de rest van de groep.

>>Download de lessenserie ‘Zet je (scheikunde)bril op!’ via c3.nl